test

Requirements

IOI Kids Lessons

This section offers lessons and articles that complement school curricula to raise awareness on marine-related issues. Submitted content is compiled by marine experts and educators.

Il-Baħar Mediterran minn dejjem kien importanti kemm għall-oppurtunitajiet ta’ negozjar kif ukoll ta’ poter. Ħafna ċivilizazzjonijiet għarfu il-valur immens ta’ dan il-baħar żgħir, u tgħallmu jużawh għall-vantaġġ tagħhom. Il-Mediterran kien ċentru ta’ kummerċ, esplorazzjoni, kif ukoll gwerer għall-poter. F’din il-paġna niltaqgħu mal-varji ċivilizazzjonijiet li baħħru f’dan il-baħar – u nitgħallmu ftit dwar il-kontribut li għamlu lejn l-istorja tal-Mediterran. Paul J. DeBono kiteb bosta artikli dwar dan is-suġġett. Ħafna mill-artikli ġew ippublikati fit-Tagħna t-Tfal. Ħawnhekk għandkom l-opportunita’ tgawduhom għal darb’oħra.


IOI Kids Videos

On this page you can find short audiovisual clips on the Mediterranean marine environment, depicting selected underwater habitats, such as seagrass meadows and photophilic assemblages; iconic marine taxa,such as gelatinous plankton (salps and pyrosomes); and marine species, such as blue fin tuna..

 

IOI-KIDS Projects

Go to top